BẢNG BÁO GIÁ
BẢNG BÁO GIÁ

BẢNG GIÁ THUÊ XE THEO KM    Đơn vị tính: 1.000 đồng         Km Thời Gian 4 – 7 Chỗ 16 Chỗ 50 km 6 Giờ 900 1,000 50 – 75 km 6 Giờ 1,000 1,100 75 … Continued

not rated Contact Chi tiết