Airport Transfers

350.000

Mô tả

Các dịch vụ bao gồm:
– Đưa đón hành khách sân bay (Airport Transfers)
* Sân bay Tân Sơn Nhất – Trung tâm TP HCM

Lịch trình Thời gian 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ 29 chỗ 45 chỗ
Sân bay/ Nhà Ga – Hotel Quận 1, Quận 3 1 lượt 350 400 700 900 1100

 

Khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất – 0933.515.915